Technisch Specialist Werktuigbouwkunde

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Ter versterking van de afdeling Ingenieurs Bureau zoeken wij een Technisch Specialist.

Je functie

 • Je gaat adviseren over werktuigbouwkundige onderwerpen binnen de projecten, met name op het gebied van zuiveringstechnische werken zoals rioolwaterzuiveringen & rioolgemalen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van Kunstwerken;
 • Je gaat de projectleiders/managers adviseren over de nieuwe ontwikkelen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het inbrengen van vakinhoudelijke kennis in de projecten. Je bent de vraagbank op jouw werkgebied;
 • Je gaat calculaties en kostenramingen opstellen behorend bij de door jou aangedragen adviezen en oplossingen en het aanbesteden van voorbereide werkzaamheden;
 • Je gaat samen met de projectleider de projectopdrachten vertalen van de interne opdrachtgever in een programma van eisen en ontwerp;
 • Je gaat zelfstandig eisen formuleren waaraan de systemen moet voldoen. Je gaat werktuigbouwkundige installaties selecteren, uitwerken/bestekken en vervolgens beschrijven;
 • Je gaat toezicht houden op de realisatie van de door jou gekozen werktuigbouwkundige installaties door de aannemers & leveranciers of het functioneel toetsen van de door de aannemer gekozen oplossing(en);
 • Je gaat de werktuigbouwkundige standaarden samen met de overige technisch specialisten naleven, beheren en ontwikkelen.

Functie eisen

Je hebt

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding richting WTB;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis van CE markeringen, P&ID’s en van de aanpalende vakgebieden Electrotechniek en Civiele;
 • Aantoonbare ervaring binnen een waterschap;
 • Rijbewijs B;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen en persleidingen en oppervlaktewater;
 • Opleiding UTAZ (Uitgebreide Techniek Afvalwater Zuivering).

Competenties

 • Je staat open voor vernieuwingen;
 • Je deelt graag je kennis met collega’s
 • Je werkt gestructureerd;
 • Je kan onder druk goed presteren;
 • Je kan initiatief nemen.

Organisatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 500 medewerkers. Een van die projecten heeft betrekking op onze regionale waterkeringen.

Aanbod

 • Een afwisselende opdracht binnen een lerende organisatie;
 • Een informele, niet-hiërarchische werksfeer met aandacht voor elkaar;
 • Een opdracht voor de duur tot en met 31 december 2021 met daarbij de optie de opdracht te verlengen met 12 maanden;
 • Startdatum: 1 november 2020 (uiterlijk 15 november 2020).

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Martijn van den Assum

T 076 205 0888 | M +31 634237220
E martijn@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.