Toelichting samenwerking Zelfstandig Professionals met Bekwaam

Indien je ervoor kiest om als Zelfstandig Professional (ZP’er) aan de slag te gaan betekent dit dat er een aantal zaken geregeld moet worden in het kader van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Om dit goed te regelen gebruiken wij een aantal overeenkomsten die juridisch getoetst zijn. Deze overeenkomsten zijn tevens aangepast naar de Wet DBA. Naast deze ondertekende overeenkomsten hebben we een aantal gegevens van je nodig. Het complete pakket ziet er als volgt uit:

1. Overeenkomst van Opdracht;
Hierin worden de uitgangspunten van de samenwerkingen vastgelegd. Deze overeenkomst stelt de overkoepelende afspraken tussen jou en Bekwaam vast.

2. Ondernemerstoets;
Beoordelingsformulier Arbeidsverhouding Zelfstandig Professional.

3. Opdrachtbevestiging;
Met hierin een concrete beschrijving van de opdracht, tijdsbesteding en alle financiele afspraken.

4. Opdrachtbevestiging;
Met verwijzing naar een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

5. Vaststellingsovereenkomst;
Hierin wordt wederzijds bevestigd dat het niet de intentie is om een arbeidsrelatie aan te gaan.

6. Een actuele rapportage van de Ondernemerscheck van de Belastingdienst voor de opdracht.

7. Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden. Met het verwerken en archiveren van Persoonsgebonden gegevens houdt Bekwaam zich aan de voorwaarden die door de Stichting Normering Arbeid (SNA) wordt gesteld en tevens in de NEN4400 normering is opgenomen.

8. Een kopie of scan van de BTW-toekenning van uw BTW nummer.

9. Een kopie of scan van het polisblad van uw (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering.

Urenstaat

Voor het declareren van je gewerkte uren kun je gebruik maken van de urenstaat per maand 2020

Gebruik BSN

In voorkomende gevallen verzoekt een opdrachtgever dat wij een BSN aandragen of is een BSN een noodzakelijke identificatie bij de voordracht. Voorbeelden van opdrachtgevers die hierom vragen zijn Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. Uiteraard verstrekt Bekwaam het BSN en eventuele ander persoongegevens alleen na toestemming van jou als ZP’er.