Samenwerken met Bekwaam

Een betrouwbare partner

Compliance

Bekwaam hecht veel waarde aan compliance. De wet- en regelgeving ontwikkelt zich continu. Dit heeft de nodige gevolgen voor zelfstandig professionals, opdrachtgevers en bemiddelaars. Om zowel de administratieve organisatie als de afspraken in de contracten goed aan te laten sluiten op alle actuele richtlijnen, laten wij ons bijstaan door The Compliance Factory.

Administratieve organisatie

Bekwaam is vanaf de start in 2010 een gezond bedrijf. Wij hechten er veel waarde aan om in de samenwerking met onze klanten, ZP’ers en medewerkers op een open en transparante manier te communiceren. Iedereen weet hierdoor waar ze aan toe zijn, wat ze van Bekwaam mogen verwachten en wat Bekwaam van hen verwacht. Lees hier verder over de administratieve kant van de samenwerking en de contracten.

Certificering NEN4400

Bekwaam is geregistreerd bij SNA en NEN 4400-1 gecertificeerd. Deze certificering biedt garanties aan onze opdrachtgevers en aan jou als professional. Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Klik verder om meer weten over de Stichting Normering Arbeid en de achtergronden van de wetgeving.

Certificering ISO9001

Op 23 juli 2015 heeft Bekwaam de definitieve ISO 9001:2008 certificering behaald. Sinds 24 augustus 2017 is Bekwaam ISO 9001:2015 gecertificeerd. Het behalen van deze daadwerkelijke certificering betekent dat Bekwaam werkt volgens een vastgestelde structuur, dat interne bedrijfsprocessen goed op orde zijn en de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Wij vinden het als organisatie van groot belang dat wij kwaliteit uitstralen, zowel naar de markt als naar onze interne organisatie. Met het behalen van de certificering toont Bekwaam aan dat er continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering met als doel de klanttevredenheid verder te verhogen.

Klik om het certificaat te bekijken.

Certificering ISO27001

Met trots melden wij dat Bekwaam vanaf 23-02-2020 ISO27001:2013 gecertificeerd is.

Het behalen van deze certificering betekent dat Bekwaam InterimManagement een goed werkend managementsysteem heeft voor informatiebeveiliging en dat informatiebeveiliging op alle niveaus binnen Bekwaam belangrijk gevonden wordt.

De ISO 27001:2013 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Deze norm biedt organisaties een procesgerichte aanpak voor het opzetten, implementeren, beheren, monitoren, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging. De norm toetst onder andere of een organisatie de relevante wet- en regelgeving naleeft op het gebied van informatieveiligheid. Een goed ingericht en uitvoerend proces voor gegevensbeveiliging leidt tot minder risico’s en daarmee minder incidenten.

Voor jou als professional betekent deze certificering dat Bekwaam zorgvuldig met jouw gegevens omgaat. Enerzijds door aantoonbaar te voldoen aan de AVG richtlijnen, anderzijds door de adequate beveiliging van onze informatiesystemen. Zo zijn er richtlijnen opgesteld waaruit blijkt hoe er met gevoelige informatie omgegaan wordt. Daarnaast is er een gedragsregeling voor de  Digitale werkomgeving opgesteld. Hierin zijn richtlijnen opgenomen waarin wij aan jou als professional vragen om op een bepaalde manier met gevoelige informatie van onze opdrachtgevers om te gaan.

Met het opstellen en implementeren van deze richtlijnen, zorgen wij ervoor dat wij voor zowel onze professionals als voor onze opdrachtgevers van meerwaarde zijn. Met het behalen en behouden van de ISO27001:2013 certificering toont Bekwaam InterimManagement aan zowel professionals als aan opdrachtgevers dat er een goed werkend managementsysteem is en dat Bekwaam veel belang hecht aan goede informatiebeveiliging. Onze professionals werken veelal met gevoelige informatie van onze opdrachtgevers. Door de richtlijn over veilig werken en door de adequate beveiligingsmaatregelen van onze informatiesystemen dragen wij bij aan de bescherming van de gegevens van onze opdrachtgevers. Zo geeft samenwerken met Bekwaam een veilig gevoel, wel zo prettig!

Klik hier om het ISO27001:2013 certificaat te bekijken.

Algemene Voorwaarden

Op al onze samenwerkingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bekijk alle actuele vacatures