Samenwerken met Bekwaam

Een betrouwbare partner

Compliance

Bekwaam hecht veel waarde aan compliance. De wet- en regelgeving ontwikkelt zich continu. Dit heeft de nodige gevolgen voor zelfstandig professionals, opdrachtgevers en bemiddelaars. Om zowel de administratieve organisatie als de afspraken in de contracten goed aan te laten sluiten op alle actuele richtlijnen, laten wij ons bijstaan door The Compliance Factory.

Administratieve organisatie

Bekwaam is vanaf de start in 2010 een gezond bedrijf. Wij hechten er veel waarde aan om in de samenwerking met onze klanten, ZP’ers en medewerkers op een open en transparante manier te communiceren. Iedereen weet hierdoor waar ze aan toe zijn, wat ze van Bekwaam mogen verwachten en wat Bekwaam van hen verwacht. Lees hier verder over de administratieve kant van de samenwerking en de contracten.

Certificering NEN4400

Bekwaam is geregistreerd bij SNA en NEN 4400-1 gecertificeerd. Deze certificering biedt garanties aan onze opdrachtgevers en aan jou als professional. Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Klik verder om meer weten over de Stichting Normering Arbeid en de achtergronden van de wetgeving.

Certificering ISO9001

Op 23 juli 2015 heeft Bekwaam de definitieve ISO 9001:2008 certificering behaald. Sinds 24 augustus 2017 is Bekwaam ISO 9001:2015 gecertificeerd. Het behalen van deze daadwerkelijke certificering betekent dat Bekwaam werkt volgens een vastgestelde structuur, dat interne bedrijfsprocessen goed op orde zijn en de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Wij vinden het als organisatie van groot belang dat wij kwaliteit uitstralen, zowel naar de markt als naar onze interne organisatie. Met het behalen van de certificering toont Bekwaam aan dat er continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering met als doel de klanttevredenheid verder te verhogen.

Klik om het certificaat te bekijken.

Algemene Voorwaarden

Op al onze samenwerkingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bekijk alle actuele vacatures