Bekwaam 10 jaar!

In april 2010 is Bekwaam InterimManagement BV gestart in de periode dat publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat zich gingen inzetten om met nieuwe contractvormen de creativiteit van de marktsector beter te benutten. De traditionele opdrachtgever die alles tot in detail voorschreef maakte daarmee plaats voor de professionele opdrachtgever die functionele eisen stelt, de dialoog aangaat en nieuwe vormen van uit- en aanbesteden toepast. Een ingrijpende omslag voor zowel de overheid maar ook voor de aannemerij. Hiermee wordt ‘Systems Integration’ een steeds belangrijker component in de aannemerij. Er wordt verwacht dat de contractpartij de integrale verantwoordelijkheid voor het werk neemt.

Deze veranderingen vroegen om een andere manier van werken binnen projecten. Hier is Bekwaam op ingesprongen en gestart om deskundige professionals in te zetten binnen infra projecten. Vanuit de persoonlijke interesse in assetmanagement is de focus gelegd op de bemiddeling van professionals naar projecten met raakvlakken met assetmanagement.

Bekwaam heeft tot 2016 de focus op vooral de opdrachtnemers gehad toen Rijkswaterstaat koos voor het extern uitbesteden van Projectbeheersing in producten. Hiervoor is een uniek samenwerkingsverband tot stand gekomen binnen de VOF Partners in Projectbeheersing (PinP) waarin zeven partijen vanuit ieders kernspecialiteit succesvol tot een gezamenlijk en eenduidig antwoord zijn gekomen op deze vraag van Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn verschillende professionals werkzaam op tal van projecten via PinP.

Samenwerken is wel de rode draad in het succes van Bekwaam. Zo hebben we in meerdere samenwerkingsverbanden raamcontracten gescoord bij o.a. Provincie Flevoland en Drenthe en HDSR. Daarnaast is Bekwaam raamcontractant van Rijkswaterstaat op het gebied van industriële Automatisering en machineveiligheid en is Bekwaam mede-eigenaar van Samen voor het Spoor, de broker en tevens leverancier voor alle technische functies bij Prorail. Ook is Bekwaam voorkeursleverancier bij meerdere aannemers in de Infra.

Als ik zie hoe ik in april 2010 begonnen ben en waar Bekwaam nu staat ben ik erg trots!

Bekwaam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een “detacheringsbureau” naar een bemiddelaar met mooie raamcontracten die graag samenwerkt met zelfstandige professionals en nichepartijen om invulling te geven aan de verschillende opdrachten. Een Bekwaam Netwerk van deskundige professionals en mooie opdrachtgevers.

Ook ben ik trots op de interne groei van Bekwaam naar een deskundig team van zes collega’s. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder de fijne samenwerkingsverbanden met professionals en opdrachtgevers.

Ik wil dan ook iedereen bedanken en hoop van harte dat deze samenwerking in goede gezondheid de komende jaren mag voortduren!