Bekwaam groeit, even voorstellen!

Op 1 september is Martijn van den Assum gestart is als Recruiter bij Bekwaam. Martijn is Recruiter sinds 2010 en heeft zijn ervaringen opgedaan bij diverse organisaties. Hij is zeer ervaren in het verbinden van organisaties en mensen in verschillende vakgebieden zoals Finance, IT en Sales. Hij wordt gedreven door uitdagende vraagstukken, het verbeteren van de samenwerking en het verbinden van mensen met passende opdrachten. Hiermee is hij een waardevolle aanvulling voor het team van Bekwaam. Met zijn commercieel inzicht, enthousiasme en gedrevenheid verwachten we de dienstverlening naar opdrachtgevers en professionals verder te verbeteren en uit te breiden.

Ben je nieuwsgierig naar zijn verdere achtergrond? Lees dan hier verder!

Bekwaam 10 jaar!

In april 2010 is Bekwaam InterimManagement BV gestart in de periode dat publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat zich gingen inzetten om met nieuwe contractvormen de creativiteit van de marktsector beter te benutten. De traditionele opdrachtgever die alles tot in detail voorschreef maakte daarmee plaats voor de professionele opdrachtgever die functionele eisen stelt, de dialoog aangaat en nieuwe vormen van uit- en aanbesteden toepast. Een ingrijpende omslag voor zowel de overheid maar ook voor de aannemerij. Hiermee wordt ‘Systems Integration’ een steeds belangrijker component in de aannemerij. Er wordt verwacht dat de contractpartij de integrale verantwoordelijkheid voor het werk neemt.

Deze veranderingen vroegen om een andere manier van werken binnen projecten. Hier is Bekwaam op ingesprongen en gestart om deskundige professionals in te zetten binnen infra projecten. Vanuit de persoonlijke interesse in assetmanagement is de focus gelegd op de bemiddeling van professionals naar projecten met raakvlakken met assetmanagement.

Bekwaam heeft tot 2016 de focus op vooral de opdrachtnemers gehad toen Rijkswaterstaat koos voor het extern uitbesteden van Projectbeheersing in producten. Hiervoor is een uniek samenwerkingsverband tot stand gekomen binnen de VOF Partners in Projectbeheersing (PinP) waarin zeven partijen vanuit ieders kernspecialiteit succesvol tot een gezamenlijk en eenduidig antwoord zijn gekomen op deze vraag van Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn verschillende professionals werkzaam op tal van projecten via PinP.

Samenwerken is wel de rode draad in het succes van Bekwaam. Zo hebben we in meerdere samenwerkingsverbanden raamcontracten gescoord bij o.a. Provincie Flevoland en Drenthe en HDSR. Daarnaast is Bekwaam raamcontractant van Rijkswaterstaat op het gebied van industriële Automatisering en machineveiligheid en is Bekwaam mede-eigenaar van Samen voor het Spoor, de broker en tevens leverancier voor alle technische functies bij Prorail. Ook is Bekwaam voorkeursleverancier bij meerdere aannemers in de Infra.

Als ik zie hoe ik in april 2010 begonnen ben en waar Bekwaam nu staat ben ik erg trots!

Bekwaam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een “detacheringsbureau” naar een bemiddelaar met mooie raamcontracten die graag samenwerkt met zelfstandige professionals en nichepartijen om invulling te geven aan de verschillende opdrachten. Een Bekwaam Netwerk van deskundige professionals en mooie opdrachtgevers.

Ook ben ik trots op de interne groei van Bekwaam naar een deskundig team van zes collega’s. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder de fijne samenwerkingsverbanden met professionals en opdrachtgevers.

Ik wil dan ook iedereen bedanken en hoop van harte dat deze samenwerking in goede gezondheid de komende jaren mag voortduren!

Bekwaam is ISO27001:2013 gecertificeerd!

Het behalen van deze certificering betekent dat Bekwaam InterimManagement een goed werkend managementsysteem heeft voor informatiebeveiliging en dat informatiebeveiliging op alle niveaus binnen Bekwaam belangrijk gevonden wordt.

De ISO 27001:2013 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Deze norm biedt organisaties een procesgerichte aanpak voor het opzetten, implementeren, beheren, monitoren, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging. De norm toetst onder andere of een organisatie de relevante wet- en regelgeving naleeft op het gebied van informatieveiligheid. Een goed ingericht en uitvoerend proces voor gegevensbeveiliging leidt tot minder risico’s en daarmee minder incidenten.

Voor jou als professional betekent deze certificering dat Bekwaam zorgvuldig met jouw gegevens omgaat. Enerzijds door aantoonbaar te voldoen aan de AVG richtlijnen, anderzijds door de adequate beveiliging van onze informatiesystemen. Zo zijn er richtlijnen opgesteld waaruit blijkt hoe er met gevoelige informatie omgegaan wordt. Daarnaast is er een gedragsregeling voor de digitale werkomgeving opgesteld. Hierin zijn richtlijnen opgenomen waarin wij aan jou als professional vragen om op een bepaalde manier met gevoelige informatie van onze opdrachtgevers om te gaan.

Met het opstellen en implementeren van deze richtlijnen, zorgen wij ervoor dat wij voor zowel onze professionals als voor onze opdrachtgevers van meerwaarde zijn. Met het behalen en behouden van de ISO27001:2013 certificering toont Bekwaam InterimManagement aan zowel professionals als aan opdrachtgevers dat er een goed werkend managementsysteem is en dat Bekwaam veel belang hecht aan goede informatiebeveiliging. Onze professionals werken veelal met gevoelige informatie van onze opdrachtgevers. Door de richtlijn over veilig werken en door de adequate beveiligingsmaatregelen van onze informatiesystemen dragen wij bij aan de bescherming van de gegevens van onze opdrachtgevers. Zo geeft samenwerken met Bekwaam een veilig gevoel, wel zo prettig!

Klik hier om het ISO27001:2013 certificaat te bekijken.

Bekwaam deelt voorspoed met Alzheimer Nederland

Bekwaam geeft het door aan Alzheimer Nederland!

Het jaar 2020 komt eraan. Wij kijken terug op een goed jaar en kijken vooruit naar een nieuw jaar met mooie kansen en samenwerking. Samen met jou kunnen we deze voorspoed delen met Alzheimer Nederland zodat zij hun goede werk voort kunnen zetten.

Lees verder…

Rijkswaterstaat kiest voor PinP voor de uitvoering van Projectondersteuning voor twaalf clusters voor de regio West Nederland Zuid (WNZ)

Partners in Projectbeheersing (PinP) gaat voor Rijkswaterstaat projectondersteuning voor twaalf clusters voor de regio West-Nederland Zuid (WNZ) uitvoeren. In deze samenwerking gaat PinP bij Rijkswaterstaat de projectteams ontzorgen. Hiermee voegt Partners in Projectbeheersing weer een mooie en uitdagende opdracht toe aan haar portfolio van opdrachten bij Rijkswaterstaat.

Lees verder…

Raamovereenkomst Dienstverlening Industriële Automatisering

Tijdens de uitvoering van het programma IMPAKT uit 2016 (IMPAKT staat voor IMpuls Programma Aanpak Kritische Technische infrastructuur en was onderdeel van het programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat) is bij Rijkswaterstaat (RWS) gebleken dat RWS geen specifieke overeenkomsten heeft voor het inkopen van diensten en specifieke en gedegen kennis van industriële automatisering (IA), machineveiligheid (MV) en cyber security van IA (CS-IA) betreffen, en wenst dit beter te organiseren.

Lees verder…

Samen voor het Spoor: Nieuwe broker voor technische functies ProRail

Samen voor het Spoor is de nieuwe unieke broker voor technisch personeel voor ProRail. Bekwaam InterimManagement, Praeceptum, Syntraal (dochteronderneming van Tauw) en The Compliance Factory zijn gezamenlijk deze nieuwe broker gestart. Samen voor het Spoor is in staat kennis en specialisten in te brengen specifiek voor iedere onderneming die te maken heeft met Spoor en Transport. Dat maakt het uniek: een focus op één branche.

Lees verder…

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden kiest voor de Combinatie Waterbond.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor dijkversterkingsprojecten een raamcontract gegund aan de combinatie Waterbond.

De combinatie Waterbond heeft maar liefst 6 van de 9 uitgevraagde percelen binnengehaald van het raamcontract dat door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) op de markt is gezet voor ondersteuning bij dijkversterkingsprojecten.

Lees verder…

Bekwaam geeft het door aan Alzheimer Nederland

Bekwaam geeft het door aan Alzheimer Nederland!. Het jaar 2018 meldt zich alweer aan. Wij kijken terug op een goed jaar en vooruit naar een nieuw jaar met mooie kansen en samenwerking. Samen met jou kunnen we deze voorspoed delen met Alzheimer Nederland zodat zij hun goede werk voort kunnen zetten.

Lees verder…