Technisch Manager

Brabant zet zich in voor een goede bereikbaarheid, die toekomstbestendig en duurzaam is. Voor het programma Majeure Projecten (portfolio Bereikbaarheid en Groei) zoeken wij een Technisch manager die hier een bijdrage aan levert. Jouw inzet wordt gevraagd voor de herbouw van Sluis II bij het Wilhelminakanaal te Tilburg. In dit project werken Rijkswaterstaat, de gemeente Tilburg en de provincie nauw samen en zorgen zij samen voor de bemensing van het IPM projectteam.

Je functie

 • Je draagt zorg voor de overdacht van alle werken en voorzieningen aan de beherende instanties van Rijkswaterstaat, waaronder de ‘Bediencentrale’ waar de sluizen en bruggen op afstand aangestuurd worden.
 • Het meenemen van duurzaamheidsaspecten en geslaagde innovatieve concepten zijn voor jou vanzelfsprekend.
 • Je betrekt vanaf de start van het project de uiteindelijke vaarwegbeheerder in je aanpak.Het tijdig opstellen van de SSK-raming is één van je verantwoordelijkheden.
 • Binnen het team techniek stuur je het ingenieursbureau, de technisch specialisten en adviseurs aan en coacht hen.
  Je zorgt voor een efficiënte inzet van mensen en middelen en bewaakt en borgt de technische kwaliteit en integrale veiligheid
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands, bent flexibel en stressbestendig.
  Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen genoemde organisaties en handelt hiernaar.

Functie eisen

Je hebt

 • ervaring als technisch manager in vergelijkbare waterbouwkundige projecten, maar dat je ook vanuit je managementtaak de verbinding zoekt met de andere IPM-leden, vanuit het projectbelang meedenkt en de technische inbreng in besluiten overziet en borgt. Bovendien combineer je een visie op technisch management met gedegen vakinhoudelijke kennis.
 • een proactieve houding en bent een teamspeler die gemakkelijk samenwerkt met directe collega’s en met externe partijen, zonder de zakelijkheid uit het oog te verliezen.

Je bent

 • de allround technisch manager die beschikt over voldoende kennis en ervaring op civiele en waterbouwkundige projecten, ben je een teamspeler en wil je samen met onze externe partners werken aan een complex project?
 • als Technisch Manager volledig verantwoordelijk voor de civieltechnische inbreng in de voorbereidings-, aanbestedings- en  realisatiefase van het project. Dat geldt ook voor de bijbehorende werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Je kunt

 • daadkracht en diplomatie prima met elkaar te verenigen
 • het technische team uitstekend aansturen en inhoudelijk regie voeren op de werkzaamheden.
 • snel anticiperen op nieuwe omstandigheden,

Competenties

 • procesmatig sterk
 • taak- en resultaatgericht
 • zorgvuldig/accuraat
 • zelfstandig
 • sterk in adviseren

Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, samenwerken, aanspreekbaar, dienstverlenend, ondernemend en verbindend

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Martijn van den Assum

T 076 205 0888 | M +31 634237220
E martijn@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.