Senior Onderhoudsspecialist/ Assetmanager

Je functie

Jij bent verantwoordelijk om de installaties in goede toestand te houden. Hierbij gaat het o.a. om gemalen, bruggen, sluizen, noodkeringen, automatische stuwen, bediencentrale bruggen en sluizen. Hiervoor is een programma nodig om dit realiseerbaar te maken en om de onderliggende processen zoals onderhoud, bedienen, ontwerpen van een jaar/meerjarenprogramma te voorzien. Een belangrijk onderdeel is een onderhoudsplan, renovatie, grootonderhoud van het uitvoeren van het programma en het bepalen van een visie. Jij bent de spil binnen het team en voert overleg met procesverantwoordelijken om het programma tot uitvoering te brengen. Je draagt de visie van het programma uit en in de lijn van deze visie geef je opdrachten zowel intern als extern. Verder ben je in staat om heldere management- en bestuurlijke stukken te schrijven en deze stukken goed over te brengen in het politiek-bestuurlijke werkveld. Je hebt een adviserende rol naar de projectleiders van Watersysteem Technische systemen, derden en andere afdelingen.  

Samen met de onderhoudsspecialisten zorg je dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Je bent verantwoordelijk om onderhoudsplannen te maken en/of te verbeteren en ben je financieel verantwoordelijk voor het toegewezen budget. Je bent vakinhoudelijk goed onderlegd en weet wat het beheren van objecten inhoudt.  

We zijn bezig met een transitie naar uniform assetmanagement. Dit wordt ook wel TUA (Transitie Uniform Assetmanagement) genoemd. Jij gaat mede vormgeven aan dit proces en deze transitie.  

Functie eisen

Je hebt

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van werktuigbouwkunde of vergelijkbaar met werktuigbouwkunde.  
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het maken van onderhoudsplannen en het stellen van eisen en criteria aan de renovaties van technische installaties.  
 • Minimaal 3 ervaring met het onderhoudsbeheersysteem Maximo en het opstellen of laten opstellen van een decompositie in Maximo 
 • Ervaring met het beheren van budgetten voor onderhoudsplannen.  
 • Ervaring met het opstellen van meerjaren/jaar- en maandplanningen en de begroting voor onderhoudsprojecten. 
 • Ervaring met het opstellen van opdrachtovereenkomsten met interne en externe partijen en het monitoren van de KPI’s in deze overeenkomsten.  
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Competenties

 • Communicatief vaardig  
 • Resultaatgericht  
 • Organisatievermogen  
 • Samenwerken  
 • Je weet mensen te inspireren  
 • Je bent interactief binnen organisatie  
 • Jij schakelt tussen strategisch denken en tactisch handelen  
 • Politieke sensitiviteit 

Organisatie

Je komt binnen de afdeling Waterinfrastructuur te werken in het team waar assetmanagement wordt bedreven namelijk het team ‘Waterkeringen, Waterlopen en Technische systemen’ 

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Martijn van den Assum

T 076 205 0888 | M +31 634237220
E martijn@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.