Omgevingsmanager

Bekwaam is voor het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur (MBVI) voor de provincie Flevoland op zoek naar een Omgevingsmanager.

Je functie

De omgevingsmanager is de spil tussen het project en de maatschappelijke omgeving van het project. Als omgevingsmanager ben je de moderator van alle belangen die van invloed zijn op het project. Vanuit die invalshoek adviseert de omgevingsmanager het IPM team over de wijze waarop met de belangen van interne en externe belanghebbenden dient te worden omgegaan. Hieruit vloeit voort dat de omgevingsmanager verantwoordelijk is voor de benodigde publieke procedures. Afstemming op ambtelijk en maatschappelijk niveau is de kerntaak van de omgevingsmanager.

Taken van de omgevingsmanager:

 • Organiseert en geeft leiding aan het team omgeving.
 • Initieert en bewaakt de strategische lijn van het project richting de maatschappelijke omgeving.
 • Verzamelt en beheert de voor het project noodzakelijke inbreng vanuit de omgeving.
 • Verzorgt de contacten met alle belanghebbenden en belangengroepen.
 • Initieert en participeert in overleggen op ambtelijk niveau.
 • Legt omgevingseisen en afspraken vast in een geautomatiseerd systeem (bv. Relatics).
 • Evalueert en toetst of producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken.
 • Levert een actieve bijdrage aan de bestuurlijke voortgangsrapportages aan Provinciale Staten.
 • Draagt zorg voor benodigde vergunningen en tijdige verlegging van kabels en leidingen.
 • Draagt bij aan kwaliteitsborging binnen zijn werkveld en neemt daartoe deel aan het kwaliteitsoverleg omgevingsmanagement.

Functie eisen

Je hebt

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, richting bestuurskunde/communicatiewetenschappen.
 • Minimaal 2 jaar ervaring als Omgevingsmanager van een infrastructureel project ter waarde van minimaal 10 miljoen euro.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met minimaal 5 publieke stakeholders binnen één project.
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring (in dienst of gedetacheerd) bij een lagere overheid, te weten: een provincie, een gemeente of een waterschap.
 • Aantoonbare managementervaring.
 • Aantoonbare ervaring met het werken in een IPM-rol bij de overheid.

Competenties

 • Leidinggeven/sturen
 • Teamspeler
 • Klantgericht
 • Proactief
 • Communicator
 • Besluitvaardig
 • Omgevingsbewust
 • Organisatie- en bestuurlijk sensitief
 • Netwerkvaardig

Organisatie

Het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur (MBVI) geeft een overzicht van de provinciale infrastructurele maatregelen in de periode 2021-2024. Onderdeel van het MBVI is het treffen van maatregelen aan de oevers in de regio’s Noord, Oost en Zuid in de provincie Flevoland. Het programma bestaat uit 8 maatregelen. Elke maatregel omvat het onderhoud aan de over van een specifiek trajectdeel van een Vaart.
De oevers van de vaarten in de provincie worden gekenmerkt door een divers beeld qua vormgeving en constructie. De huidige schadekenmerken op basis van inspecties tonen aan dat de komende jaren de kwaliteit van de oevers onder het gewenste kwaliteitsniveau komt te liggen. Om het gewenste kwaliteitsniveau weer te halen is het noodzakelijk de bestaande oeverconstructie te vervangen door een nieuwe constructie. De nieuwe constructie kan eventueel bestaan uit een andere constructie dan de te vervangen constructie.
In het kader van efficiëntie en uniformiteit heeft de provincie Flevoland ervoor gekozen om de maatregelen integraal voor te bereiden. Om te komen tot een succesvolle uitvoering van het Meerjarenprogramma wordt de projectorganisatie ingericht volgens het IPM-model. De Sleutelfunctionarissen zijn hierbij de technisch manager, de contractmanager en de omgevingsmanager.

Aanbod

De opdracht omvat een minimale inzet van 16 uur per week tijdens de voorbereidingsfase en een inzet van minimaal 8 uur per week tijdens de realisatiefase.
De startdatum van het project is 20 juli 2020 en naar verwachting wordt het project afgerond in 2024.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Roy Kolmschot

T 076 - 2050 888 | M 06 - 3414 4625
E roy@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.