Manager Projectbeheersing

Bekwaam is voor de provincie Flevoland op zoek naar een Manager Projectbeheersing. Als Manager Projectbeheersing ben je eindeverantwoordelijk voor budgetten, planning, risicobeheersing en kwaliteit van het project N307 Roggebot-Kampen. Belangrijk is het dat je aantoonbare ervaring met IPM rollen hebt binnen de overheid. Voldoe je aan deze omschrijving? Lees dan snel verder en neem vandaag nog contact met ons op.

Je functie

Onderdeel van het IJsseldeltaprogramma is het project N307 Roggebot-Kampen. De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad in de provincie Flevoland en Kampen in de provincie Overijssel. Dagelijks maken vele automobilisten, bestel- en vrachtwagens en landbouwverkeer gebruik van de N307 om naar het werk te komen, goederen af te leveren of landbouwgrond te bereiken.

Op het deel van de N3O7 tussen de N3O6 en de aansluiting met de N50 bij Kampen staaf het verkeer regelmatig in de file. Dit wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de Roggebotsluis open staat. Maar dat is niet de enige oorzaak van vertragingen. Ook de aanwezigheid van langzaam verkeer op de N307 levert vertraging op en de rotonde bij de Roggebotsluis beperkt de doorstroming.

Het inhalen van langzaam verkeer en het moeten oversteken van de N307 door fietsers zorgt regelmatig voor onveilige verkeerssituaties en aanrijdingen. De cijfers laten zien dat in de toekomst meer verkeer over de N307 rijdt. Alleen als de knelpunten worden opgelost, zal het ongemak door files en de kans op ongelukken afnemen.
Onderdeel van het IJsseldeltaprogramma is het project N307 Roggebot-Kampen. De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad in de provincie Flevoland en Kampen in de provincie Overijssel. Dagelijks maken vele automobilisten, bestel- en vrachtwagens en landbouwverkeer gebruik van de N307 om naar het werk te komen, goederen af te leveren of landbouwgrond te bereiken.

Op het deel van de N3O7 tussen de N3O6 en de aansluiting met de N50 bij Kampen staaf het verkeer regelmatig in de file. Dit wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de
Roggebotsluis open staat. Maar dat is niet de enige oorzaak van vertragingen. Ook de aanwezigheid van langzaam verkeer op de N307 levert vertraging op en de rotonde bij de Roggebotsluis beperkt de doorstroming.

Doel van de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen is verbetering van de doorstroming van de N307 vanaf Dronten richting Kampen en vice versa. Een betere verbinding tussen Alkmaar en Kampen/Zwolle wordt gezien als een manier om bij te dragen aan versterking van de economie in de wijde regio. Daarnaast draagt het project, via de sloop van de bestaande brug en sluis, bij aan de doelstellingen van het Rijksprogramma IJsseldelta. Dit programma is met name gericht op betere bescherming van de regio Kampen tegen hoog water.

Verantwoordelijkheden en taken zijn:

 • Organiseert en geeft leiding aan het team projectbeheersing;
 • Draagt zorg voor de planning en periodieke actualisering daarvan;
 • Draagt zorg voor de raming en periodieke actualisering daarvan;
 • Draagt zorg voor zorgvuldig en adequaat financieel beheer;
 • Implementeert en beheerst een kwaliteitssysteem;
 • Draagt zorg voor zorgvuldige en adequate informatievoorziening en -beheer;
 • Beheerst het proces van scopewijzigingen;
 • Draagt zorg voor de verankering van het project in de provinciale managementcyclus;
 • Stuurt het risicomanagementproces aan en bewaakt de voortgang daarvan;
 • Draagt bij aan kwaliteitsborging binnen zijn/haar werkveld en neemt daartoe deel aan het kwaliteitsoverleg projectbeheersing.

Functie eisen

Je hebt

 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (waarvan minimaal 3 jaar in de realisatiefase) als eindverantwoordelijk Manager Projectbeheersing van een infrastructureel UAVgc-project ter waarde van minimaal 75 miljoen euro (minimumeis, zie Offerteverzoek);
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar bij een provincie, een gemeente of een waterschap (minimumeis, zie Offerteverzoek);
 • Afgeronde opleiding HBO/Universitair niveau, financieel-economische achtergrond;
 • Aantoonbare ervaring (5 tot 10 jaar) met projeetbeheersing binnen grote infrastructurele projecten;
 • Aantoonbare ervaring met het werken in een IPM-rol bij de overheid;
 • Aantoonbare ervaring met UAVgc en Systeemgerichte Contractbeheersing.

Je bent

Verantwoordelijk voor de inrichting en facilitering van de beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget, scope/kwaliteit en risicobeheersing. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de totstandkoming van de project brede voortgangsrapportages en documentbeheersing.

 • Een teamspeler
 • Klantgericht
 • Proactief
 • Communicatief sterk
 • Politiek bewust Besluitvaardig

Je kunt

 • Leidinggeven/sturen
 • Organisatie- en bestuurlijk sensitief
 • Doelgericht handelen

Aanbod

De opdracht omvat de inzet van een Manager Projectbeheersing voor 24 uur per week verdeeld over drie dagen tot het einde van het project, thans voorzien in de tweede helft van 2023.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Martijn van den Assum

T 076 205 0888 | M +31 634237220
E martijn@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.