Manager Projectbeheersing

Bekwaam zoekt voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een Manager Projectbeheersing. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de projectbeheersing van twee projecten (GHIJ en C-Kering) en verzorgt daartoe diverse projectrapportages ten behoeve van de sturing en verantwoording. Je borgt daarbij de verbinding met HDSR -lijnorganisatie op het gebied van projectbeheersing.

Je functie

Als Manager Projectbeheersing houdt je overzicht langs welke lijnen de doelstellingen van de opgave gerealiseerd kunnen worden, waarbij een heldere relatie wordt gelegd naar concrete activiteiten. Je bent hierop aanspreekbaar, in termen van scope, tijd, geld, risico’s, kwaliteit, capaciteit en informatie. Je signaleert kansen en bedreigingen die invloed hebben op de voortgang van de opgave en verbindt daar acties aan.

Samen met de andere IPM-teamleden van beide projecten stem je de activiteiten en producten goed op elkaar af om het gewenste resultaat behalen. Jullie houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op de eigen rol en op die van de projectteamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar. Je deelt kennis met je collega managers projectbeheersing en legt verantwoording af aan de projectmanager.

Functie eisen

Je hebt

 • Een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring in de verschillende fasen van programma’s en projecten in de GWW-sector op het gebied van integrale projectbeheersing;
 • Kennis en ervaring op tenminste twee van de vakgebieden; finance & control, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en planning.
 • Een goed probleemoplossend vermogen en een onafhankelijk oordeelsvermogen;
 • Analytisch inzicht;
 • Affiniteit met zowel dijkversterkingen als ook kunstwerken
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Je bent

 • Resultaatgericht, hebt een goede projectbeheersing en anticipeert op toekomstige (uitvoerings-) risico’s en ontwikkelingen;
 • Flexibel, heb je aandacht voor details en ben je goed in time management;
 • Goed in het samenwerken binnen een multidisciplinair team,
 • In staat om draagvlak te creëren en te overtuigen;

Organisatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland.

Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap wordt gevormd door het algemeen bestuur, het college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 500 medewerkers.

HDSR is gestart met het inrichten en uitvoeren van IPM-gestuurde, grote projecten bij het waterschap.

Aanbod

 • Gemiddelde inzet in 2018 van 33 uur per week, waarvan 21 uur voor GHIJ en 12 uur voor C-kering;
 • Rekening te houden met een mogelijke uitbreiding naar een inzet van 36 uur per week in 2019, waarvan 21 uur voor GHIJ en 15 uur voor C-kering;
 • Start in oktober 2018!
 • Een opzegtermijn van een maand, omdat tegelijkertijd met deze uitvraag ook de werving voor vaste vervulling van deze vacature wordt opgestart.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Peter de Koning

T 076 - 2050 888 | M 06 - 4278 8814
E peter@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.

Roy Kolmschot

T 076 - 2050 888 | M 06 - 3414 4625
E roy@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.

Dolf Derks

T 076 - 2050 888 | M 06 - 5321 4351
E dolf@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.