Manager Procesbeheersing

Bekwaam is voor haar opdrachtgever in regio Alkmaar op zoek naar een Manager Procesbeheerser voor het gebiedscontract Midden Noord.

Het project waarbinnen je gaat werken is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden in opdracht van de provincie Noord-Holland van de vaarwegen, wegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in het gebied ‘Midden-Noord’.

Heb jij ervaring met het inrichten en implementeren van Managementsystemen en het vaststellen van de KPI’s, zodat vanuit projectmanagement sturing gegeven kan worden? Ben je bekend  met het inrichten van een Verificatie & Validatieproces, Risicomanagement en Configuratiebeheer?

Lees dan verder en reageer snel!

Je functie

 • Inrichten en (mede) implementeren van het managementsysteem (of delen daarvan) voor het project. Opstellen van projectplannen, zoals het projectmanagementplan, op basis van de standaarden en beleid van onze opdrachtgever.
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming en vaststelling van de projectstructuren (SBS, OBS en werkpakkettenstructuur (indien van toepassing), waarmee de basis voor de projectbeheersing wordt gelegd.
 • In samenspraak met managementteam en proceseigenaren vaststellen van de KPI’s, zodat vanuit projectmanagement sturing gegeven kan worden.
 • Verantwoordelijk voor het inrichten en implementeren van het verificatie– en validatieproces, inclusief het managen van afwijkingen hierop, zodat aantoonbaar aan de contracteisen wordt voldaan.
 • Verantwoordelijk voor het inrichten en implementeren van risicomanagement, zodat het project beheerst wordt uitgevoerd.
 • Bewaken van voortgang over diverse planningen, zoals transitieplanning, documentenplanning.
 • Verantwoordelijk voor het configuratiebeheer, de registratie en digitale archivering van documenten en het beheren, verzenden en archiveren van revisies van deze documenten in het document management systeem (DMS), op een manier zodat dit systeem gedurende het project altijd actueel is.
 • Verzorgen van (voortgangs)rapportages, zoals voor opdrachtgever, stuurgroep, analyseren van deze rapportages en terugkoppelen van de verbetervoorstellen aan het management, zodat het project zonodig kan worden bijgestuurd.
 • Beoordelen, motiveren en coachen van medewerkers aan wie direct leiding wordt gegeven, binnen de kaders van het HR-beleid, met als doel een bijdrage te leveren aan een persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling van de medewerkers.
 • Zorgen voor en onderhouden van een duurzame relatie met zijn counterpart bij de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger, met als doel een optimale uitvoering van het project.
 • Aansturen en corrigeren van het projectteam door instructie en toelichting bij het implementeren van projectprocessen, zodat het projectteam leert zelf met het managementsysteem en de basissystemen van IAM te werken en het project aan kan sluiten op de eisen van de klant.
 • Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van systemen en processen, teneinde een bijdrage te leveren aan de bedrijfsontwikkeling.
 • Verzorgen van de terugkoppeling van verbeterpunten met betrekking tot systemen, processen en het managementsysteem aan de Procesmanager/kwartiermaker van onze opdrechtgever, zodat het systeem verder kan worden verbeterd met het oog op toekomstige projecten.
 • Uit (laten) voeren van audits op projecten op het hanteren van de vastgestelde werkwijze, zodat de uniformiteit geborgd blijft en verbeterpunten voor de werkbaarheid gesignaleerd worden.

Functie eisen

Je hebt

 • Opleidingsniveau: HBO of WO opleiding, Opleidingsrichting: Technische of Bedrijfskundige opleiding;
 • VCA opleiding VOL-VCA voor Operationeel Leidinggevenden;
 • Ruime werkervaring in de branche waarvan een aantal jaar ervaring met integrale (multidisciplinaire) projecten;
 • Ervaring met leidinggeven, Assetmanagement systemen en processen;
 • Inzicht in gedrag van mensen en organisaties, kennis van normen, waaronder de ISO 9001 en ISO 55001;
 • Kennis van thema’s binnen procesbeheersing, zoals werkpakket-, eisen-, risico-, plannings-, document-, financieel- en kwaliteitsmanagement.

Je bent

 • Snel en/of per direct beschikbaar. Bij voorkeur binnen een maand.

Competenties

 • Prestatiemotivatie
 • Sensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Oordeelsvorming
 • Leidinggeven
 • Voortgangsbewaking
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Ondernemen
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken

Organisatie

Onze opdrachtgever is een van de combinanten in het gebiedscontract  Midden-Noord. Ze beheren en onderhouden in opdracht van de provincie Noord-Holland vaarwegen, wegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in het gebied ‘Midden-Noord’. Voluit heten ze dan ook ‘Gebiedscontract Midden-Noord’. Het gebied Midden-Noord staat voor Alkmaar en omstreken, en West-Friesland.

De Combinatie is een 10-jarige samenwerking. Samen bundelen ze tot april 2027 de krachten in het beheer en het onderhoud van provinciale eigendommen.

Denk bijvoorbeeld aan asfaltwerkzaamheden, het maaien van bermen, gladheidsbestrijding of het herstellen van storingen aan verkeerslichten. Bovendien brengen ze adviezen uit om het functioneren en presteren van het gebied te verbeteren. Zodat het gebied steeds beter voldoet aan de wensen en behoeften die bewoners, bedrijven en weggebruikers eraan stellen.

Aanbod

 • Een langdurig project voor  40 uur p/w
 • Het is ook mogelijkheid om bij onze opdrachtgever in dienst te treden

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Roy Kolmschot

T 076 - 2050 888 | M 06 - 3414 4625
E roy@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.

Peter de Koning

T 076 - 2050 888 | M 06 - 4278 8814
E peter@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.