Directievoerder/Toezichthouder Energie Voorziening (EV)

Voor een opdrachtgever is op zoek naar een Directievoerder/Toezichthouder Energie Voorziening (EV)

In deze rol adviseer je en neem je besluiten tijdens de in uitvoeringsfase zijnde projecten, binnen de vastgestelde kaders en regels zodat de realisatie van de projecten blijven voldoen aan de vastgestelde contracten.

Je ziet toe op de de uitvoering van werkzaamheden aan/vervanging van onderstations en bijbehorende installaties door de aannemer.

Je functie

Tot je taken behoort onder andere;

 • Het samen met Projectleider en Technisch specialisten opstellen van een toezichtplan, gebaseerd op het bestek en tekeningen.
 • Je zorgt dat veilig gewerkt wordt volgens vastgestelde Arbobeleid (Arbo-wetgeving en specifieke bedrijfsregels)
 • Het informeren en overleggen met stakeholders, signaleren van knelpunten en het bedenken en adviseren over mogelijke oplossingen
 • Voeren van voorganggesprekken met (de) aannemer(s) en het coördineren van interne en externe leveringen van goederen en diensten.
 • Beheren van wijzigingsvoorstellen tijdens de projectrealisatie en het (laten) onderzoeken van de impact van de wijziging.
 • Het voorleggen van wijzigingsvoorstellen aan de projectmanager en vastleggen van de gemaakte keuzes.
 • Het toezien op het behalen van planningen en het bewaken van issues, die deze planning in gevaar kunnen brengen, tijdig worden opgelost of indien noodzakelijk, tijdig escaleren naar de projectmanager;
 • Aanleveren informatie aan de projectmanager ten behoeve van het opstellen van financiële rapportages.
 • Afhandelen van:
  • Eventuele garantie- en schadeclaims die samenhangen met de realisatie van het project;
  • Meerwerk / minderwerk binnen de afgesproken kaders;
  • De administratieve projectrealisatie in SAP (planning en financiën);
  • Openstaande restpunten binnen een project;
 • Controleert de uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer/contractor conform het toezicht plan op:
  • De actualiteit van gebruikte tekeningen en uitvoering volgens bouwtekening,
  • De gebruikte werkmethode, naleving veiligheidseisen,en aanwezigheid van werkvergunningen;

Functie eisen

Je hebt

 • een afgeronde opleiding Elektrotechniek of Energietechniek;
 • meer dan 5 jaar relevante ervaring;
 • ervaring met diverse contractvormen;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • een actieve houding.

Je bent

 • Bereid om te werken op onregelmatige tijden;
 • Besluitvaardig en resultaatgericht;
 • Integer;
 • Zelfstandig, ondernemend en klantgericht;
 • Overtuigend en kunt goed onderhandelen;
 • Gestructureerd, een planner;
 • Stressbestendig.

Aanbod

 • Het gaat om een interim opdracht
 • Inzet bij voorkeur op basis van 36 uur per week, minder uren zijn bespreekbaar