Contractmanager Provincie Flevoland

Bekwaam is voor het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen (GOBS) op zoek naar een contractmanager.

Je functie

De contractmanager is tijdens de realisatiefase van het programma GOBS het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer met betrekking tot contractuele vraagstukken en verzoeken tot wijzigingen. Voor het eigen projectteam is de contractmanager het aanspreekpunt als het gaat om vraagstukken betreffende het contract, wetgeving, contractuele voorwaarden UAV-CG, systeemgerichte contractbeheersing en risico management.

Bij een renovatieproject zoals het programma GOBS is het aantal voorstellen tot wijziging omvangrijk. De contractmanager coördineert het wijzigingsproces. Om het financiële aspect van een voorstel tot wijzigen te toetsen zijn interne en externe kostendeskundigen beschikbaar. Deze kostendeskundigen worden aangestuurd door de manager projectbeheersing, maar de werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de contractmanager.

Een intensieve samenwerking en afstemming met het team is essentieel om gedegen afspraken te maken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Voor het vastleggen van afspraken wordt gebruik gemaakt van VISI en Relatics.

In de realisatiefase van het programma GOBS wordt voor  de contractbeheersing de methodiek van systeemgerichte contractbeheersing toegepast. Het auditeren van  de opdrachtnemer vindt risico gestuurd plaats. De contractmanager onderhoudt samen met de Toetscoördinator- Lead Auditor de toetsplanning. In het IPM-team wordt de toetsplanning vastgesteld. Het proces van auditeren wordt gecoördineerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van de contractmanager.

Om risicogestuurd te kunnen werken is een actueel risicodossier nodig. De contractmanager coördineert samen met de manager projectbeheersing alle noodzakelijke activiteiten om te zorgen voor een goed functionerend risicomanagement,

 

Functie eisen

Je hebt

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (technisch, juridisch, bedrijfskunde).
 • Minimaal 5 jaar ervaring als eindverantwoordelijk Contractmanager van een infrastructureel project t.w.v. minimaal 30 miljoen.
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar ervaring bij een lagere overheid met het werken in IPM teamverband.
 • In de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van en realisatie van UAV-GC contracten met als contractbeheersing het gebruik van  Systeem Gerichte Contractbeheersing (SGC).
 • Kennis van de aanbestedingswet 2012 en UAV-GC 2005 en overige nationele en Europese wet-en regelgeving.

Competenties

 • Leidinggeven/sturen
 • Teamspeler
 • Klantgericht
 • Proactief
 • Analytisch
 • Communicatievaardig
 • Besluitvaardig
 • Kostenbewust
 • Onderhandelingsvaardig
 • Politiek bewust
 • Betrouwbaar

Organisatie

De 13 bruggen en 11 sluizen die provincie Flevoland bedient zijn verouderd. Daarom knappen we alle 13 bruggen en 11 sluizen op. Na de opknapbeurt kunnen de bruggen en sluizen weer heel wat jaren mee. In februari 2020 zijn we bij de eerste sluis aan de slag gegaan: de Urkersluis op Urk. Bij de opknapbeurt krijgen alle bruggen en sluizen hetzelfde bediensysteem. Daardoor wordt het bedienen makkelijker en veiliger. Ook storingen kunnen sneller opgelost worden.

Het opknappen van de 13 bruggen en 11 sluizen valt binnen het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. Dit project gaat ongeveer 60 miljoen euro kosten. Onze oudste bruggen en sluizen zijn al 75 jaar. Nu is het tijd voor een grote opknapbeurt. Eind 2023 moet het project afgerond zijn. In het project gaan we onder andere het volgende doen:

 • Het bediensysteem vervangen. Het bediensysteem zorgt ervoor dat de brug of sluis vanuit het provinciehuis open en dicht gedaan kan worden.
 • Elektronische installaties vernieuwen.
 • Sluisdeuren vervangen of helemaal opknappen.
 • Het beweegbare gedeelte van de brug (het brugval) vervangen of opknappen.
 • Steigers en remmingwerken vervangen of opknappen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij een brug of sluis. Remmingwerken helpen schepen om veilig door de sluis of onder de brug door te varen.
 • Beschadigd beton repareren.
 • Schilderswerkzaamheden.

Aanbod

Voor de periode september 2020 t/m 31 december 2020 24 uur per week verdeeld over 3 tot 5 dagen.

Vanaf 1 januari 2021 t/m het eind van het project 16 uur per week, verdeeld over 2 tot 5 dagen.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Roy Kolmschot

T 076 - 2050 888 | M 06 - 3414 4625
E roy@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.