Assetmanager Civiele Constructies

Bekwaam zoekt een Assetmanager Civiele Constructies voor de Gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is volop bezig met de implementatie van Assetmanagement voor de hele stad.

1.600 bruggen, 200 kilometer gemetselde kades en 600 kilometer oevers. Tel daarbij honderden steigers, tientallen sluizen en diverse geluidsbeschermingsmaatregelen, en je hebt een goed beeld van jouw verantwoordelijkheden. Als Assetmanager Civiele Constructies zorg jij namelijk voor het beheer en onderhoud van al deze assets. Mede dankzij jou kunnen bewoners en bezoekers van onze hoofdstad gebruikmaken en genieten van de vele grachten, bruggen en sluizen.

Herken je jezelf in deze rol? Lees dan verder en reageer!

Je functie

Als Assetmanager werk je in een team met onder meer programmeurs, regievoerders en vakspecialisten. Het team heeft voornamelijk een regierol. Het gaat om het integrale proces van monitoring & inspecteren, programmeren, realiseren en adviseren van het groot- en vervangingsonderhoud.

Op jouw aangeven worden de juiste monitorings- en inspectiemaatregelen getroffen. Hierbij ga je voor minimale kosten en maximaal resultaat. Jij stelt heldere kaders op voor beleid, budget, kwaliteit en kwantiteit en stuurt op balans tussen risico-, kosten en functionaliteit.

Ook ben je als Assetmanager kaderstellend voor het Dagelijks onderhoud wat bij Stadswerken wordt uitgevoerd. Je maakt adequate inspectie-, instandhoudings- en uitvoeringsplannen. Uiteraard houd je rekening met relevante aspecten zoals risico’s, gebiedsspecifieke eisen, maatschappelijke factoren, politiek en veiligheid.

Dagelijks zit je om tafel met uiteenlopende betrokkenen. Dit zijn voornamelijk interne partijen; je collega-assetmanager is het gezicht naar het programma Kades en Bruggen. Zo overleg jij met het team Openbare Ruimte, ons eigen ingenieursbureau en de afdeling Civiele Constructies van Stadswerken. Het gaat bijvoorbeeld over zaken als uniformiteit van maatregelen, inkoop en financiën.

Dat er vaak sprake is van tegengestelde belangen is een feit. Jij voelt dit feilloos aan, laat je niet van de wijs brengen en leidt op natuurlijke wijze alles in goede banen. Naast je lange termijn activiteiten pak je ook diverse ad-hoc zaken op. Denk hierbij aan incidenten zoals plotseling optredende scheuren, verzakkingen of schade aan de assets.

Functie eisen

Je hebt

  •  een afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur in een technische richting.
  • ervaring met het op een adequate wijze afhandelen van incidenten die zich hebben voorgedaan bij civiele assets.
  • ervaring in het aansturen van procesoptimalisaties en het meenemen van medewerkers hierin.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren.

Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Aanbod

  • Deze opdracht heeft een looptijd van 1 jaar na startdatum
  • Het aantal uren bedraagt 32-36 per week

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Roy Kolmschot

T 076 - 2050 888 | M 06 - 3414 4625
E roy@bekwaam.com

Kijk op LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.