Technisch Manager

Bekwaam is voor het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur (MBVI) voor de provincie Flevoland op zoek naar een technisch manager.

Je functie

De technisch manager is verantwoordelijk voor de technisch-inhoudelijke inbreng in het project en het projectteam, van planuitwerking tot projectrealisatie. Om deze functie op adequate wijze te kunnen invullen behoeft de technisch manager niet over diepgaande technische kennis te beschikken, maar wel over brede vakinhoudelijke kennis op het gebied van civiele techniek en/of waterbouwkunde.

Onder de verantwoordelijkheid van de technisch manager worden de (functionele) specificaties richting de marktpartijen geformuleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de systematiek van systems engineering. Ook is de technisch manager verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, proces-, en product toetsen richting de marktpartijen tijdens de realisatiefase (Systeemgerichte Contractbeheersing, ofwel SCB).

De technisch manager werkt nauw samen met omgevingsmanagement voor wensen, eisen en beperkingen vanuit de omgeving en met de contractmanager voor een vertaling naar de contractvoorwaarden.

Taken van de technisch manager:

 • Organiseert en geeft leiding aan het technisch team.
 • Levert een bijdrage aan de noodzakelijke onderzoeken.
 • Draagt zorg voor het maken van VO, DO en contract en het inschakelen van de juiste (technische) kennis ten behoeve van het project.
 • Draagt zorg voor de evaluatie en toetsing van het technisch ontwerp aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken.
 • Is betrokken bij wijzigingen, met name voor zover die betrekking hebben op de techniek.
 • Stemt de vraagspecificatie af met relevante belanghebbenden die de effectenonderzoeken uitvoeren.
 • Levert een bijdrage aan de beoordeling van de inschrijvingen.
 • Levert de technisch-inhoudelijke bijdrage aan de contractbeheersing.
 • Levert een technisch-inhoudelijke bijdrage aan het proces van oplevering en overdracht.
 • Draagt bij aan kwaliteitsborging binnen zijn werkveld en neemt daartoe deel aan het kwaliteitsoverleg van het technisch management.

Functie eisen

Je hebt

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in de richting van civiele techniek, mogelijk aangevuld met waterbouwkunde.
 • Minimaal 2 jaar ervaring als Technisch manager van een infrastructureel project ter waarde van minimaal 10 miljoen euro.
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan bij een lagere overheid (provincie, gemeente, waterschap).
 • Aantoonbare ervaring (5 tot 10 jaar) met technisch management binnen grote infrastructurele projecten.
 • Aantoonbare ervaring met RAW- contracten.
 • Ervaring met UAVge-contacten en Systems engineering.
 • Aantoonbare management ervaring.
 • Aantoonbare ervaring met het werken in een IPM-rol bij de overheid.

Competenties

 • Leidinggeven/sturen
 • Teamspeler
 • Klantgericht
 • Proactief
 • Besluitvaardig
 • Innovatief
 • Overtuigend
 • Oplossingsgericht
 • Nauwgezet

Organisatie

Het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur (MBVI) geeft een overzicht van de provinciale infrastructurele maatregelen in de periode 2021-2024. Onderdeel van het MBVI is het treffen van maatregelen aan de oevers in de regio’s Noord, Oost en Zuid in de provincie Flevoland. Het programma bestaat uit 8 maatregelen. Elke maatregel omvat het onderhoud aan de over van een specifiek trajectdeel van een Vaart.

De oevers van de vaarten in de provincie worden gekenmerkt door een divers beeld qua vormgeving en constructie. De huidige schadekenmerken op basis van inspecties tonen aan dat de komende jaren de kwaliteit van de oevers onder het gewenste kwaliteitsniveau komt te liggen. Om het gewenste kwaliteitsniveau weer te halen is het noodzakelijk de bestaande oeverconstructie te vervangen door een nieuwe constructie. De nieuwe constructie kan eventueel bestaan uit een andere constructie dan de te vervangen constructie.

In het kader van efficiëntie en uniformiteit heeft de provincie Flevoland ervoor gekozen om de maatregelen integraal voor te bereiden. Om te komen tot een succesvolle uitvoering van het Meerjarenprogramma wordt de projectorganisatie ingericht volgens het IPM-model. De Sleutelfunctionarissen zijn hierbij de technisch manager, de contractmanager en de omgevingsmanager.

Aanbod

De opdracht omvat een minimale inzet van 16 uur per week tijdens de voorbereidingsfase en een inzet van minimaal 8 uur per week tijdens de realisatiefase.

De startdatum van het project is 20 juli 2020 en naar verwachting wordt het project afgerond in 2024.