Bekwaam werkt voor u!

Bent u een overheid die voor de afweging staat hoe u een onderhoud- en beheercontract voor uw infrastructuur in de markt wilt zetten?

Assetmanagement

Bekwaam is gespecialiseerd in assetmanangement en beschikt over professionals die ervaring hebben met het onderhoud en beheer van kunstwerken zoals beweegbare bruggen, sluizen en tunnels: Zij hebben ervaring met: het opstellen van vraagspecificaties voor DBFM contracten, het beoordelen van aanbiedingen en oplossingen van marktpartijen en het opzetten van een onderhoud- en beheerorganisatie.

IPM rollen

Professionals van Bekwaam zijn werkzaam in verschillende IPM rollen, waaronder Projectmanagement, Contractmanagement, Omgevingsmanagement, Technisch Management en Projectbeheersing. Daarnaast vervullen zij regelmatig specialistische adviesfuncties ter ondersteuning van de IPM rolhouders.

Uitvragen & contractvormen

Een EMVI toepassen tenzij……?  Ofschoon de prijs in een aanbieding nog steeds erg belangrijk is, wordt in toenemende mate waarde toegekend aan andere factoren in de aanbieding. Veel overheden gebruiken het principe van ‘Gunnen op waarde’. Inschrijvers bij aanbiedingen worden beoordeelt op de kwaliteit / meerwaarde in combinatie met de prijs. Professionals van Bekwaam kunnen EMVI plannen schrijven, maar ook als geen ander beoordelen. Zij hebben ervaring met advisering van overheden betreffende EMVI en contractvormen die passen bij de aard van het werk, het beoordelen van de inschrijvingen en het begeleiden van contracten tijdens de realisatiefase of onderhoud- en beheerfase. Uiteraard zijn zij bekend met moderne contractvormen en ze zijn meegegroeid vanuit RAW bestekken, D&C contracten en hebben ervaring met DBFM contracten, UAV-GC.