Checklist ZZP’er van Bekwaam

De samenwerking tussen een intermediair en ZZP’er moet administratief solide en eenduidig vastgelegd worden om compliant samen te werken. In onderstaande checklist staan alle documenten die in ieder geval in het wederzijdse dossier aanwezig moeten zijn.

Waarborg

Bekwaam voldoet aan de NEN-4400-1 norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit biedt ZZP’ers en opdrachtgevers een waarborg voor een nette en zekere administratieve afhandeling. Dit betekent dat we voor een start van een project de volgende documenten met elkaar uitgewisseld moeten hebben:

ZZP’er levert aan Bekwaam

  • Een kopie van het volledige resultaat van de de Ondernemerscheck van de Belastingdienst;
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
  • Een kopie of scan van de BTW-toekenning van uw BTW nummer;
  • Een kopie of scan van het polisblad van uw (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering
  • Een kopie of scan van uw paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde).

Bekwaam levert aan de ZZP’er

De goedgekeurde modelovereenkomst van BOVIB, aangevuld met: 

  • Een ‘Overeenkomst van Opdracht’ waarin de uitgangspunten van de samenwerkingen vastgelegd worden;
  • Een ondernemerstoets (Beoordelingsformulier Arbeidsverhouding Zelfstandig Professional);
  • Een ‘opdracht’ met daarin een concrete beschrijving van de opdracht, tijdsbesteding en alle financiele afspraken;
  • Een ‘opdracht’ met verwijzing naar een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst;
  • Een ‘vaststellingsovereenkomst’ waarin wederzijds bevestigd wordt dat het niet de intentie is om een arbeidsrelatie aan te gaan.

Meer weten

Lees hier verder over de administratieve kant van de samenwerking en de contracten en de toelichting op de invoering van de Wet DBA en modelcontracten. Heb je vragen of wil je meer weten over een samenwerking met Bekwaam? Bel dan gerust met ons via 076-2050888 of stuur ons jouw gegevens dan nemen wij contact met je op.